Kursevi italijanskog su najbolja solucija za sve one koji žele da uče italijanski jezik, u malim grupama od po 10 osoba.

Pohađanje grupnih časove je odlična prilika da se vežba italijanski u jednom opuštenom i zabavnom ambijentu, i da se družite sa studentima iz celog sveta.

Kursevi su namenjeni kako potpunim početnicima tako i studentima koji već poseduju određeno predznanje ili su postigli određeni nivo po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

KURSEVI ITALIJANSKOG:

  ENG

  2023:
  9th January, 6th February, 6th March, 3rd April, 2nd May, 5th June, 3rd July, 1st August, 4th September, 2nd October, 30th October, 27th November.

  2024:
  8th January, 5th February, 4th March, 2nd April, 6th May, 3rd June, 1st July, 1st August, 2nd September, 30th September, 28th October, 25th November.

  ITA

  2023:
  9 Gennaio, 6 Febbraio, 6 Marzo, 3 Aprile, 2 Maggio, 5 Giugno, 3 Luglio, 1 Agosto, 4 Settembre, 2 Ottobre, 30 Ottobre, 27 Novembre.

  2024:
  8 Gennaio, 5 Febbraio, 4 Marzo, 2 Aprile, 6 Maggio, 3 Giugno, 1 Luglio, 1 Agosto, 2 Settembre, 30 Settembre, 28 Ottobre, 25 Novembre.

  Svaki kurs je predviđen da traje 80 sati raspoređenih u periodu od 4 nedelje.

  Moguće je pohađati kurseve u periodima kraćim ili dužim od 4 nedelje sa proporcionalnom cenom.

  Ćasovi se održavaju od ponedeljka do petka od 9:00 do13:00 časova.
  Sa pauzom koja je odlična prilika za druženje sa našim studentima.

  Maksimum 14 osoba.

  Kursevi italijanskog jezika se progresivno dele, od elementarnog (A1), do naprednog (C2) po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

  Oni koji već poseduju prethodno znanje italijanskog jezika, mogu se pridružiti kursu koji je adekvatan njihovom nivou znanja, u bilo kojem momentu nakon što su uradili test kako bi se utvrdilo njihovo znanje jezika.

  Za apsolutne početnike se savetuje da se usklade sa datumom početka kurseva. Na kraju kurseva je predviđen test nakon kojeg, ako sa pozitivnim ishodom, dobijate diplomu o stečenom znanju.
  U slučaju da ne prođete test, dajemo vam mogućnost da ponovite kurs sa određenim popustom.

  Studenti
  Nisu posude da se napune,
  već baklje da se zapale.
  -Plutarco-

  Ovim principom se vode naši predavači, svi ekskluzivno na maternjem jeziku, sa posebnim iskustvom i priremama u oblasti didaktike.

  Na našim kursevima mi privilegujemo humanističko-afektivni pristup gde student igra glavnu ulogu dok predavač ima ulogu direktora procesa učenja.
  Osećajnost i raspolaganje predavača, zajedno sa konstantnom pažnjom na potrebe i ritam studenata, kreiraju jedan vedar ambijent u kome je učenje italijanskog jezika prijatno i korisno.

  Usvajamo moderne i raznovrsne didaktičke tehnike, uključujući očitavanja, razumevanje teksta, igre, slušanja i diskusije. Počevši od kreiranja jedne solidne jezičke veštine (gramatika, morfologija, sintaksa, fonetika), u cilju razvoja jedne odgovarajuće komunikativne kompetencije koja omogućava efikasno integrisanje u svakoj situaciji.

  1 MESEC

  4 nedelje/80 sati
  700,00 €

  U cenu su uključeni cena upisa i didaktički materijal.

  1 nedelja 200,00€

  POSEBNE PONUDE:

  Studenti koji žele da prate kurs 4 meseca (16 nedelja) ili više pogu dobiti dodatne popuste:

  4 meseca

  16 nedelja / 320 sati
  2.600,00 € 650 € / mesec

  Kako biste iskoristili ponudu sa popustom morate unapred uplatiti celokupan iznos.

  6 meseci

  24 nedelje / 480 sati
  3.600,00 € 600 € / mesec

  Kako biste iskoristili ponudu sa popustom morate unapred uplatiti celokupan iznos.

  12 meseci

  48 nedelja / 960 sati
  6.000,00 € 500 € / mesec

  Kako biste iskoristili ponudu sa popustom morate unapred uplatiti celokupan iznos.

  Da biste se upisali u školu neophodno je da popunite online obrazac za upis ili da pošaljete obrazac za upis e-mailom, poštom ili faxom zajedno sa potvrdom o uplati. Uplata se može izvršiti na sledeći način:

  • Internacionalni poštanski nalog na: SCUOLA DI ITALIANO BERTRAND RUSSELL CORSO GARIBALDI 18 – 35122 PADOVA ITALIA
  • Kreditna kartica. Savetujemo vam da pošaljete broj, datum isteka i CCV kod ili SSN sa kreditne kartice e-mailom ili propratnim pismom.
  • Bankarske koordinate: ISTITUTO LINGUISTICO BERTRAND RUSSELL Banca: Intesa San Paolo Conto corrente n°: 8577 CODICE IBAN: IT55 H030 6962 8271 0000 0007 857 CODICE SWIFT o BIC: BCITITMM
  • Gotovinski

  Kome je potreban smeštaj, mora da dođe do škole i upiše se na željeni kurs bar mesec dana pre početka kursa. Uplata za smeštaj može biti izvršena u momentu upisa ili prvog dana kursa u školi.

  • Upis na kurs je validan od trenutka predaje obrasca za upis i potvrde o izvršenoj uplati školi. Upis na kurs ne može biti prenešen na drugu osobu, ni u slučaju da se radi o porodici.
  • Nije predviđen povrat novca u slučaju izostanka ili prekida kursa od strane studenta.
  • Produženi izostanak može biti nadoknađen praćenjem kursa u narednom periodu, u dogovoru sa školom.
  • U slučaju prekida kursa, moli se da škola bude na vreme obaveštena putem fax-a, preporučenog pisma ili e-maila.
   Osim u slučaju odobijanja vize od strane Ambasade, nije predviđen povrat uplaćenog iznosa; već se može pohadjati kurs u nekom drugom periodu u dogovoru sa školom.
  • Studenti koji imaju stipendiju i potreban im je smeštaj preko škole, dužni su da ga unapred uplate tj. po primanju potvrde o dobitku stipendije od strane škole.
  • Smeštaj je isključivo predviđen za studente i nije moguće ugostiti porodicu ni prijatelje, osim ako vlasnik stana to ne dozvoli.
  • Studenti su osigurani u slučaju nezgode i povrede koji mogu da se dese u školi. Za sve druge hitne zdravstvene slučajeve potrebno je imati važeće osiguranje za Italiju.

  POPUNITI OBRAZAC ZA UPIS >>

  ZAŠTO TREBA DA UČITE KOD U ŠKOLI?

  Slede tri validna razloga, zašto da se upišete na kurs italijanskog kod nas:

  • Preko 40 godina iskustva. Osnovana 1975. god., jedino naša škola u Padovi može da se pohvali tako dugotrajnim i konsolidovanim iskustvom u učenju italijanskog jezika.
  • Centralna pozicija. Naša škola se nalazi u srcu grada, u zoni koja je dobro povezana autobusima i tramvajem i blizu je železničke stanice i stanice međugradskih linija autobusa. U samom gradu Padove se nalze važna umetnička dela, i na strateškoj je poziciji za posetu predivnih gradova umetnosti kao što su Venecija ( na samo 30min vozom), Verona, Vićenca i Bolonja…
  • Ljubazno osoblje uvek na raspolaganju; stručni predavači. Uvek smo spremni da zadovoljimo sve zahteve u cilju zagarantovanja maksimalne udobnosti.
   Naši predavači se razlikuju po profesionalnosti i pouzdanosti.
  Google

  Ako vam ovi razlozi nisu dovoljni, pozivamo vas da pročitate komentare naših studenata na Google-u i Facebook-u!

  SerbiaPortugalSpainRussiaJapanGermanFrenchEnglishItaly